Inntil 10 millioner til forskning for trygg mat

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forskningsrådets BIONÆR-program lyser ut inntil 10 millioner kroner til forskning for mer kunnskap om antibiotikaresistens i norsk mat- og husdyrproduksjon.

Det er et stort og økende behov for kunnskap om antibiotikaresistens i norsk mat- og husdyrproduksjon. Forskningsrådets BIONÆR-program lyser ut inntil 10 millioner kroner til forskning som bidrar til trygg mat. Utlysningen er rettet mot prosjekter som kan gi mer kunnskap om antibiotikaresistens i norsk mat- og husdyrproduksjon.

Det tas sikte på å starte 1–2 prosjekter med en prosjektvarighet på 3-4 år.

- Regjeringen har vist at dette er et område som skal tas på alvor, med målrettet forskningsinnsats og mer penger. Jeg er fornøyd med at Forskningsrådet raskt følger opp mine føringer med denne utlysningen, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Søknadsfristen er 27. mai 2015.

Beslutning om tildeling av midler forventes å foreligge i oktober 2015.

Minst to av følgende områder bør inngå i forskningsprosjektet:

  • risikofaktorer og forekomst av resistens
  • resistensutvikling
  • resistensmekanismer
  • faktorer som kan forebygge, redusere og/eller hindre spredning av resistens.
Mikrobiologi laboratorietest.
Forskningsrådets BIONÆR-program lyser ut inntil 10 millioner kroner til forskning som bidrar til trygg mat. Foto: Colourbox