Inspirasjonsdag i Ålesund

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen vil bedre mattilbudet til eldre. I dag arrangeres den tredje inspirasjonsdagen om mat til eldre i Ålesund. Målet er å inspirere til flere gode måltider på sykehjem og gi dem som jobber i eldreomsorgen de gode eksemplene og inspirasjon til å skape mer måltidsglede.

– God matomsorg reduserer medisinbruk og gir bedre livskvalitet. Det er avgjørende for å møte flere samfunns- og helseutfordringer. Inspirasjonsdagene vil løfte fram gode eksempler til inspirasjon for ansatte i eldreomsorgen, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Inspirasjonsdagene arrangeres for de som arbeider med matfag, de som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og for de som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede.

Matglede i alle livets faser

– Sammen med matnæringa, organisasjoner og enkeltpersoner skal vi bygge matnasjonen Norge som skal gi matglede, stolthet og felleskap i hele befolkningen. Vi er opptatt av at arbeidet skal forplikte. Matglede skal gjenspeiles i alle livets faser, og matnasjonen Norge skal ha en sentral plass i eldreomsorgen og mat for eldre, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet da hun holdt sitt åpningsinlegg på inspriasjonsdagen i Ålesund i dag.   

God matomsorg reduserer medisinbruk og gir bedre livskvalitet. Det er avgjørende for å møte flere samfunns- og helseutfordringer. Inspirasjonsdagene i Ålesund gir ekstra oppmerksomhet til rekruttering av kokker og løfter fram lokale gode eksemplene om mat for eldre.

Norgesmesterskap for ernæringskokker og restaurantkokker

Tine vil utvide Norgesmesterskapet for kokkelevene til å ha to retninger. En for restaurantkokker og en for ernæringskokker. Etter planen vil den første Norgesmesteren for ernæringskokkeelevene kunne kåres i 2020. Landbruks- og matministeren skal være med på å dele ut prisen og peker på viktigheten av å løfte frem de beste kokkeelevene.

– Norge trenger flere engasjerte og kunnskapsrike matfagarbeidere. Et godt samarbeid mellom dyktige kokker og helsefagarbeidere er viktig for helsen til de eldre og matglede på sykehjem, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Inspirerende lunsj servert av matfagelever i Ålesund

Matfagelever ved Borgrund videregående deltar også på inspirasjonsdagen i Ålesund. De skal la seg inspirere, men også inspirere deltagerne ved å servere en lunsj som kunne blitt servert på et sykehjem. Karianne Løset jobber som kokk innenfor omsorgssektoren og veileder elevene under matlagingen. 

Fortsatt mulighet for å melde seg på inspirasjonsdager 

Det er fortsatt mulighet til å melde seg på de tre siste inspirasjonsdagene i Hamar, Grimstad og Mosjøen. Se program og påmeldingsinformasjon i lenken nedenfor.