Historisk arkiv

Inspirasjonsside for omdømmebygging i kommunar og regionar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet lanserer i desse dagar nettstaden Ry. – Sidene skal vera til inspirasjon og nytte i omdømmearbeid i kommunar og regionar, seier statsråd Magnhild Meltveit Kleppa.

Kommunal- og regionaldepartementet lanserer i desse dagar nettstaden Ry.
– Sidene skal vera til inspirasjon og nytte i omdømmearbeid i kommunar og regionar, seier statsråd Magnhild Meltveit Kleppa.

Ry er ein del av ei større satsing for å bygga opp under omdømmarbeid i kommunar og regionar i Distrikts-Noreg.

– Omdømmearbeid er viktig både for å auka konkurransekrafta til kommunane, styrka kommunane som attraktive arbeidsgjevarar og for å bli flinkare til å kommunisera det særeigne og spesielle ved kvar einskild kommune, seier statsråden.

Målgruppa for Ry-sidene er kommunar og regionar som driv omdømmearbeid. Sidene inneheld blant anna intervju med omdømmebyggjarar som deler erfaringane sine.

– Det skjer mykje spanande omdømmearbeid rundt om i landet. Gjennom Ry-sidene når erfaringane fleire. Eg vonar dei verkar inspirerande, seier Kleppa. Sidene inneheld også ei verktøykasse med sjekkliste, ordliste og andre verktøy, samt fleire faglege artiklar.

- Gjennom omdømmearbeid kan kommunane bli betre rusta til å eigne fortrinn, understrekar Kleppa.

Sidene vil bli vist fram på Arbeidslivskonferansen til KS måndag 22. september, der statsråden vil delta under opninga.

Inspirasjonssidene har adressa www.regjeringen.no/ry