Inspirerer og legger til rette for et bedre mattilbud for eldre

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen vil bedre mattilbudet til eldre. I dag arrangeres den første inspirasjonsdagen om mat til eldre i Alta. Målet er å inspirere til flere gode måltider på sykehjem og gi dem som jobber i eldreomsorgen de gode eksemplene og inspirasjon til å skape mer måltidsglede.

– Sammen med matnæringa, organisasjoner og enkeltpersoner skal vi bygge matnasjonen Norge som skal gi matglede, stolthet og felleskap i hele befolkningen. Vi er opptatt av at arbeidet skal forplikte. Matglede skal gjenspeiles i alle livets faser, og matnasjonen Norge skal ha en sentral plass i eldreomsorgen og mat for eldre, sa statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet da hun i dag holdt åpningstalen under inspirasjonsdagen på Alta videregående skole.  

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal Foto: Torbjørn Tandberg

God matomsorg reduserer medisinbruk og gir bedre livskvalitet. Det er avgjørende for å møte flere samfunns- og helseutfordringer. Inspirasjonsdagene løfter derfor fram de gode eksemplene om mat for eldre. I tillegg serverer Johnny Trasti og kokkeelever på Alta Videregåendeskole en lunsj på seminaret som også illustrerer og inspirerer til et god måltid som kan serveres på sykehjem.

Pårørende kan levere mat til sykehjem

Nå kan pårørende gi bort eller selge hjemmeplukket frukt, bær, grønnsaker og selvfanget fisk til institusjoner uten å melde fra til Mattilsynet på forhånd. Det bidrar til å gi et bredere mattilbud til eldre.  

– Byråkrati og offentlig regelverk bør ikke være til hinder for gode lokale løsninger for å få tak i lokale råvarer. Pårørende skal enkelt kunne levere mat til institusjoner som ønsker å bruke lokale råvarer.  Derfor har vi sammen med Mattilsynet presisert tolkningen av regelverket slik at flere kan benytte seg av tilbudet, sier Hanne Maren Blåfjelldal.

Pårørende som ønsker å levere mat til institusjoner har en plikt til å sørge for at råvarene er trygge å spise. Institusjonskjøkkenet har ansvaret for at maten de serverer er trygg. I tillegg har de en plikt til å gjøre en risikovurdering ved mottak av råvarer. Institusjoner velge å ikke ta imot råvarer dersom de vurderer at maten ikke er trygg nok. 

Seks inspirasjonsdager over hele landet

Seks inspirasjonsdager over hele landet arrangeres for de som arbeider med matfag, de som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og for de som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede. Inspirasjonsdagene tar for seg tradisjonsmat, rekruttering til kokkefaget, måltidsglede, innkjøpsordninger av mat og innovasjon i mattilbud.