Inspirert av britiske klimaambisjoner

Flere europaparlamentarikere er positive til den britiske uavhengige klimakomiteenes oppfordring om å heve ambisjonsnivået i EUs klimapolitikk. Miljøråd Knut Fredrik Kroepelien rapporterer.

Den 27. januar organiserte miljøkomiteen i Europaparlamentet en høring med den britiske uavhengige ”klimakomiteen”(UK Committee on Climate Change - UKCCC) ved lederen David Kennedy.  Den britiske klimakomiteen er etablert i medhold av den britiske klimaloven som en rådgiver for regjeringen.

Møtet ble ledet av Bas Eickhout fra de Grønne som er rapportør på Europaparlamentets kommende rapport om EU skal gå til 30 prosent reduksjonsmål i 2020. De grønne har også nylig lagt frem en studie av veien frem mot 2050 i forkant av at Kommisjonens veikart for lavkarbonøkonomi i 2050 som legges frem 2. mars. Det var i det hele tatt stor aktivitet i Brussel i skjæringspunktet energi, klima, finans forut for toppmøtet om energi 4. februar

Hovedpunktene fra Kennedys (UKCCC) solide presentasjon som gikk hjem hos flere parlamentarikere var:

- Gitt 80-90 prosent reduksjonsmål i 2050 må ambisjonsnivået i 2030 være 60 prosent reduksjon (langsiktige investeringer, innelåsning og lignende)
- Det blir en svært tøff kurve fra 2020-2030 dersom man nøyer seg med 20 prosent målet i 2020 – han anbefalte et 35-40 prosent mål for EU i tråd med det øvre segmentet fra Cancun-tekstene og tysk, britisk og fransk politikk
- Storbritannia ser det ikke som hensiktsmessig å satse stort på fleksible mekanismer for å sikre en slik storskalaomstilling i egen økonomi (there will be no sellers of cheap quotas in a new regime)
- Transportsektoren må elektrifiseres innen 2040
- Storskala omlegging av oppvarming av bygninger nødvendig (varmepumper) sammen med energieffektivisering
- Kjernekraft viktig komponent
- Karbonfangst og lagring nødvendig
- Landbruk og skog må få sterkere oppmerksomhet og virkemidler
- Skepsis til biodrivstoff på grunn av konsekvenser for arealbruk
- Én prosent av BNP for å klare dette er en fornuftig investering

Til toppen