Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Instruks om foreldreskap

Justis- og beredskapsdepartementet har instruert Utlendingsdirektoratet (UDI) om hva som skal til for å anses som «forelder» iht. utlendingsforskriften § 8-10.

Utlendingsforskriften § 8-10 fastsetter at en utlending som er født av «foreldre hvorav minst én var norsk borger på søkerens fødselstidspunkt», har rett til oppholdstillatelse i Norge. Det er ikke presisert om det stilles krav om biologisk eller juridisk foreldreskap. Departementet har i dag presisert i instruks til UDI at det i utgangspunktet stilles krav om juridisk foreldreskap på fødselstidspunktet. Instruksen gjør imidlertid unntak fra kravet om at det juridiske foreldreskapet må foreligge på fødselstidspunktet, dersom den norske borgeren er biologisk forelder til søkeren og er registrert som juridisk forelder på søknadstidspunktet.

Det er viktig at barn av norske foreldre kan få komme til Norge selv om forelderen ikke var registrert som juridisk forelder på fødselstidspunktet. Det vil variere fra land til land hvor tilgjengelig det vil være for en norsk borger å få fastsatt juridisk foreldreskap på fødselstidspunktet for et barn som vedkommende er biologisk forelder til, og dette bør ikke være avgjørende for om barnet senere kan ha rett til å komme til Norge eller ikke. Så lenge foreldreskapet fastsettes juridisk i ettertid, bør dette være tilstrekkelig. Både rimelighetshensyn og likebehandlingshensyn taler for en slik løsning.

Til toppen