Interkommunalt plansamarbeid er lite utbredt

- Interkommunalt plansamarbeid er krevende for kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Mange kommuner ser flere ulemper enn fordeler ved interkommunalt plansamarbeid. Det viser en rapport NIBR har utarbeidet på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

NIBR har på oppdrag fra departementet evaluert muligheter og utfordringer som ligger i interkommunalt plansamarbeid etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Loven åpner for at kommunene kan samarbeide om planlegging når det er hensiktsmessig. Samarbeidet kan omfatte alle kommunale plantyper.

– Det er behov for planlegging på tvers av kommunegrenser mange steder fordi innbyggere og næringsliv lever en hverdag på tvers av kommunegrensene. Allikevel viser denne rapporten at bruken av interkommunalt plansamarbeid er begrenset, sier Sanner.

I rapporten går det frem at interkommunalt plansamarbeid er relativt begrenset. Årsaken er at lokalpolitikken ofte setter klare grenser for plansamarbeid, heter det i rapporten.

-Plan- og bygningsloven er fleksibel, og gir mange muligheter for planlegging tilpasset behovet. Spesielt i de større byområdene må utfordringene løses gjennom samarbeid, men vi ser altså at samarbeid ikke løser alle utfordringer, sier Sanner.

Her er noen av funnene i rapporten:

  • Flere forhold gjør at mange kommuner ser flere ulemper enn fordeler ved å inngå i et forpliktende interkommunalt plansamarbeid etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.
  • Det er lang tradisjon for at kommunene utarbeider planer på egenhånd og i minst mulig grad ”blander” seg bort i det andre kommuner gjør.
  • Lokalpolitikere ser på plan som et felt til å fremme lokal politikk. Derfor er politikerne sjelden interessert i et samarbeid med nabokommuner.
  • Lokaliseringsspørsmål har stoppet mange forsøk på interkommunalt plansamarbeid.

-Rapporten viser at samarbeid mellom kommuner om felles utfordringer bare delvis kan løses gjennom kommunalt samarbeid. Dersom det blir for stor uenighet i lokaliseringsspørsmål kan det bremse samarbeidet, sier Sanner.

Statsråden minner om at regjeringen arbeider med utviklingsavtaler, som er forpliktende avtaler knyttet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og med forenkling av plan- og bygningsloven.

Her kan du lese NIBR-rapporten

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen