Internasjonal konferanse om klimaendringer og matsikkerhet

To av verdens største utfordringer er klimaendringer og matsikkerhet. Denne uken er 250 forskere, politikere og interessegrupper samlet på en internasjonal konferanse om klimaendringer innen vann, landbruk og matsikkerhet i Hyderabad, India. Konferansen International Conference on Climate Change Water, Agriculture and Food Security tar for seg betydningen av et klimasmart landbruk og landbrukets siste innovasjoner. Forskere fra NIBIO er til stede på konferansen.

ClimaAdapt - Matproduksjon i et ustabilt klima

India er blant de landene som blir sterkest berørt av et varmere og mer uforutsigbart klima. Større klimatiske utslag krever også mer robuste driftssystemer. Det er en stor utfordring å møte disse endringene med en bærekraftig risproduksjon. NIBIO har i prosjektet ClimaAdapt og sammen med indiske partnere i de tre indiske provinsene Andhra Pradesh, Telangana og Tamil Nadu sett på hvordan man kan forbedre tilpasningsevnen i bondesamfunnet, jordbruk og vannsektoren. Hovedformålet med prosjektet er å sette bøndene i Sør-India bedre i stand til raskt å tilpasse seg et stadig mer ustabilt vær. Dyrkingsmetoder, gjødsling og en aktiv vannforvaltning utgjør verktøy bonden kan ta i bruk for å tilpasse seg endringene i klimaet.

Leder av ClimaAdapt-programmet, professor Udaya Sekhar Nagothu i NIBIO, peker på viktigheten av å dele vitenskapelig kunnskap og nødvendigheten av å tilpasse landbruket til klimaendringene. 

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for bioøkonomi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap som brukes i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet. Landbruks- og matdepartementet eier NIBIO som er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. 

Til toppen