Internasjonale priser på landbruksvarer fortsetter å falle

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Internasjonale priser på meieriprodukter, kylling og korn fortsatte å falle i februar 2016. Av de internasjonale prisene på landbruksvarer som Landbruksdirektoratet følger, var det svak oppgang på kjøtt og gulrot, mens eggprisene holdt seg stabile.

Prisene på meiriprodukter i Tyskland fortsatte å synke i februar, med unntak av månedens siste uke. Lav etterspørsel, kombinert med rikelige mengder tilgjengelig for eksport, er hovedårsaken til de lave prisene.

Svak prisøkning på kjøtt i februar

Prisindeksen til FNs organisasjon for landbruk og mat (FAO) viser at prisen for kjøtt gikk svakt opp fra januar til februar, etter å ha ligget stabilt gjennom store deler av 2015. Begrenset tilgang på storfekjøtt fra Australia og USA bidro til prisøkningen.

Prisene på ung okse i både Tyskland og EU for øvrig holdt seg stabile fra januar til februar. Prisene på svinekjøtt i EU steg fra januar til februar, etter sterk nedgang høsten 2015. Årsaken til at prisutviklingen har snudd, er at EU-kommisjonen fra januar 2016 på nytt yter støtte til privat lagring av svinekjøtt i regionen.

Stabile priser på egg i EU, prisnedgang på kyllingkjøtt

Prisen på egg i EU endret seg lite fra januar til februar, mens prisen i Sverige gikk 2,3 prosent ned etter en økning i januar. Prisen på kyllingkjøtt i EU gikk ned i februar, og lå rundt 5 prosent lavere enn for et år siden. Prisen har stort sett gått ned det siste halvåret, blant annet grunnet lave fôrkostnader.