Internasjonalt forskningssamarbeid innen landbruk og mat

Forskningsrådet og Landbruks- og matdepartementet inviterer til nasjonal informasjonsdag om fellesprogrammet JPI FACCE 31.mars. Tema som blir tatt opp er; Hvordan møter vi den globale samfunnsutfordringen som ligger i mer mat, produsert på bærekraftig måte til en befolkning som vokser samtidig som klimaet endres? Norge samarbeider med Europa gjennom fellesprogrammet JPI FACCE om forskning og innovasjon som skal gi ny kunnskap på akkurat dette området.

JPI FACCE jobber med landbruk og matsikkerhet, og hvordan disse temaene berøres av klimaendringene. På denne dagen får du vite mer om hva JPI FACCE er, hva som er oppnådd så langt og hvordan du kan delta i framtidige aktiviteter for å finne løsninger.

Du vil også få høre statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Terje Halleland fortelle om hvorfor departementet mener det er viktig å samarbeide med andre europeiske land innenfor landbruk, matsikkerhet og klimaendringer.

Professor Anne Marte Tronsmo, som sitter i den vitenskapelige ekspertgruppen (SAB), vil fortelle om sine erfaringer.

Eldrid Borgan, som vi kjenner fra Schrödingers katt, vil holde et inspirerende og tankevekkende foredrag om klimaendringer med tittelen "Når Trøndelag blir det nye Bordeaux"

Forskere som har stor suksess i JPI FACCE kommer for å dele sine erfaringer og gi råd og tips til deg som lurer på om du skal søke.

Møtedato og sted: 31. mars 2017 kl. 0930-1430.
Møtested: Forskningsrådets lokaler på Lysaker, møterom Abel.

Til toppen