Internasjonalt samarbeid om plantemangfold

Generalsekretær Shakeel Bhatti for FAOs Internasjonale plantetraktat møtte i dag Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet.

Generalsekretær Shakeel Bhatti for FAOs Internasjonale plantetraktat møtte i dag Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet.  

Bhatti takket Norge for både økonomiske bidrag og norsk engasjement i arbeidet med å gjennomføre det internasjonale samarbeidet  om forenklet tilgang til en felles genpool for våre viktigste matplanter. Genpolene legger til rette for 6-800 transaksjoner hver dag mellom genbanker, forskere, foredlere og bønder og  mange hundre tusen transaksjoner  årlig på en global basis. 

Genetisk mangfold gir viktige bidrag til å forbedre matproduksjon og tilpasse jordbruket til nye klimatiske soner. Denne internasjonale utvekslingsmekanismen dekker 70-80 prosent av de vekstene som er viktige.   

Norge ble også takket for å ha gitt økt politisk oppmerksomhet til disse smale men viktige oppgavene. Det har ført til økt engasjement fra flere land i Europa og i andre verdensdeler. Blåfjelldal takket ja til invitasjonen til selv å inspisere resultatene av de norske bidraget, og vil vurdere å besøke bønder i utviklingsland som har deltatt i dette arbeidet.

Generalsekretær Shakeel Bhatti for FAOs Internasjonale plantetraktat møtte i dag statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal.
Generalsekretær Shakeel Bhatti for FAOs Internasjonale plantetraktat møtte i dag statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal. (Foto: LMD)
Til toppen