International Transport Forum søker ny generalsekretær

ITF søker ny generalsekretær med bred internasjonal erfaring. Vi oppfordrer godt kvalifiserte norske kandidater til å søke.

International Transport Forum (ITF) er en mellomstatlig organisasjon med 57 medlemsland som arbeider for å øke forståelsen for transportsektorens rolle innen økonomisk vekst, bærekraftig utvikling og sosial inkludering. 

ITF er tilknyttet OECD og fungerer som en plattform for diskusjon om transportpolitikk på tvers av transportformer.

Organisasjonen analyserer trender, deler kunnskap og promoterer utveksling mellom beslutningstagere og det sivile samfunnet. ITFs årlige ministermøte er en ledende plattform for dialog om transportpolitikk. Organisasjonen har hovedkontor i Paris.

ITF søker ny generalsekretær med bred internasjonal erfaring. Vi oppfordrer godt kvalifiserte norske kandidater til å søke.

Søknadsfrist er 15. mars 2017. Utlysningen finnes her:

https://oecd.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl?lang=en&job=11241 (engelsk)
https://oecd.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl?lang=fr-FR&job=11241 (fransk)

Til toppen