Intensjonsavtale med Portugal

Den portugisiske forsvarsminister José Pedro Aguiar-Branco og forsvarsminister Ine Eriksen-Søreide undertegnet mandag 4.mai en intensjonsavtale om nærmere samarbeid innen sikkerhetspolitiske og forsvarsrelaterte temaer.

Avtalen er et godt utgangspunkt for en nærmere norsk-portugisisk dialog innenfor så vel sikkerhetspolitikk som forsvarsmateriell og industrisamarbeid.

Den norske og portugisiske forvarsministeren
Foto: Asgeir Spange Brekke

Signeringen fant sted under bilaterale samtaler mellom de to forsvarsministrene, som er en del av programmet i forbindelse det offisielle besøket av Portugals president Aníbal Cavaco Silva.

 «Portugal og Norge er begge sjøfartsnasjoner med betydelige maritime interesser, vi er begge medlemmer i NATO og vi representerer nord- og sydflanken i alliansen. I en krevende internasjonal sikkerhetspolitisk tid er styrket bilateral dialog en viktig del av arbeidet med å fortsette å utvikle NATO som vår felles sikkerhetspolitiske hjørnesten.» sa Ine Eriksen-Søreide.

De to forsvarsministrene er enige om at det er viktig å videreutvikle de maritime kapasitetene og den maritime strategien i NATO, og at dette må høyere opp på agendaen i alliansen.

Til toppen