Vis hele kalenderen

15.08.2016

  • Intervjues av bachelorstudent

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner intervjues av bachelorstudent Kristine Bull Sletholt.