Invitasjon til åpent pilegrimsseminar: ”Spør meg derfor ikke hvor jeg kommer ifra, men hvor vi skal gå sammen”

Kulturminister Thorhild Widvey har i forbindelse med Olavsfestdagene 2015 invitert til en flerreligiøs pilegrimsvandring, der religiøse ledere, samfunnsdebattanter og unge mennesker skal vandre sammen og samtale om viktige tros- og livssynspolitiske spørsmål som religionsfrihet og ytringsfrihet, hatytringer og utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme.

- Jeg er opptatt av hvordan religiøse ledere og politikere kan bidra til å skape et bedre samfunn for alle, uansett tro og livssyn, sier kulturministeren.

For at et bredere publikum skal få del i denne viktige samtalen, inviteres det til seminar med samme tittel som tema for vandringen: ”Spør meg derfor ikke hvor jeg kommer fra, men hvor vi skal gå sammen.”

Seminaret er åpent for alle og vil ha form som en samtale, og pilegrimsvandrerne, lokale politikere og representanter fra lokale tros- og livssynsorganisasjoner er spesielt inviterte.

De som deltar: Ordfører i Trondheim Rita Ottervik, Faten Mahdi Al-Hussaini (JustUnity), Anne Sender (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn), prest Sunniva Gylver, pater Haavar Simon Nilsen (Den katolske kirke) mfl.

Dato: 27. juli 2015 kl. 16 - 18
Sted: Lian Restaurant (konferanseavdelingen)

Påmelding ikke nødvendig.

Til toppen