Dagskonferanse om partnerskapet i NAV-kontorene

13. april 2015, Oslo Kongressenter

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet inviterer i fellesskap til en dagskonferanse om partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontoret.

Konferansen er for rådmenn, NAV-ledere, enhetsledere ved NAV-kontor, NAV fylke, Fylkesmannen, KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Arbeids- og sosialdepartementet og andre med interesse i partnerskapet.

Møteplasser og fora for å utveksle erfaringer er viktig i arbeidet med å videreutvikle partnerskapet mellom stat og kommune om NAV-kontorene. På denne konferansen vil både forskere og praktikere gi innsikt i hvordan partnerskapet utøves og hvilke utfordringer og muligheter som partnerskapet gir. 

 

Nett-tv Del 1:Dagskonferanse om partnerskapet i NAV-kontorene

Se sendingen her

Se sendingen her

Nett-tv Del 2:Dagskonferanse om partnerskapet i NAV-kontorene

Se sendingen her

Se sendingen her

Konferansen i sosiale medier

Se oppsummering av konferansen i sosiale medier i Storify

Program

Tid: Mandag 13. april 2015, 10.00-15.30

Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 11

Målgruppe: Rådmenn, NAV-ledere, enhetsledere ved NAV-kontor, NAV fylke, Fylkesmannen, KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Arbeids- og sosialdepartementet og andre med interesse i partnerskapet

Formål: Understøtte og videreutvikle partnerskapet mellom stat og kommune i arbeids- og velferdsforvaltningen

 

09.30 Registrering og morgenkaffe
10.00 Åpning ved dagens møteleder, Kjell Erik Saure, KS
10.05 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, om forventninger til partnerskapet
10.20

Signering av utviklingsavtale for partnerskapet mellom stat og kommune om NAV-kontorene, arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen

Signert avtale (PDF)

10.30

Kompleksitet som mulighet – partnerskapet sett fra et forskerståsted v/Knut Fossestøl, AFI 

Presentasjon (PDF)

11.15 Pause
11.30

Kommende kommunereform og NAV – refleksjoner ved rådmann i Stokke kommune, Lars Joakim Tveit.

Presentasjon (PDF)

12.00  Lunsj
13.00

To kommuner - ett kontor. Om sammenslåingsprosessen i Ørsta og Volda v/ NAV-leder Eli Grøtta

Presentasjon (PDF)

13.25

Partnerskapet i NAV Drammen – likeverdighet, aktiv resultatoppfølging og integrerte tjenester v/NAV-leder Steinar Hansen, helse- og sosialdirektør Eva Milde og fylkesdirektør Elisabeth Holen

Presentasjon (PDF)

14.15 Pause
14.30

Sluttrapport fra ekspertgruppen for gjennomgang av NAV
Innledning v/Sigrun Vågeng. 

Presentasjon (PDF)

Kommentarer fra Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helge Eide, KS, Thyra Kirknes, FFO og Carl Eliassen, Samarbeidsforum mot Fattigdom i Norge

15.30

Takk for i dag