Invitasjon til høringsmøte om forslag til klimalov

Klima- og miljødepartementet inviterer til høringsmøte om forslag til klimalov 5. desember

Et forslag fra Klima- og miljødepartementet til klimalov i Norge ble sendt på offentlig høring 27. september. Frist for skriftlige innspill er satt til 9. desember.

I forslaget foreslås å lovfeste målet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, og regjeringens klimamål for 2030 som skal oppfylles felles med EU. Regjeringen forpliktes til å rapportere årlig til Stortinget om framdriften i klimapolitikken.

Klima- og miljødepartementet inviterer nå til et høringsmøte om saken

Dato: 5. desember
Sted: I Klima- og miljødepartementets lokaler, Kongens gate 20.  

Se mer informasjon om møtet med program her:
Invitasjon til høringsmøte om klimalov

Til toppen