Høringsmøte - KVU Bedre leveringspålitelighet i kraftforsyningen til Nyhamna

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet har mottatt Statnetts konseptvalgsutredning (KVU) med ekstern kvalitetssikring om bedre leveringspålitelighet i kraftforsyningen til Nyhamna.

KVU og rapporten fra DNV GL: Kvalitetssikringsrapport av KVU Nyhamna er lagt ut på åpen høring på under ”Høringer”, med frist 10. desember i år. Det vises til høringsbrev av 7. oktober 2015.

Ytterligere bakgrunnsinformasjon finnes på Statnetts hjemmesider.

Etter høringen skal departementet i henhold til energiloven avgi uttalelse om behovet og konseptvalget. I forbindelse med høringen inviterer Olje- og energidepartementet til åpent høringsmøte.

Høringsmøtet finner sted 24. november 2015 fra kl. 10.00-15.00 på Quality Hotel Alexandra, Storgata 1-7, 6413 Molde.

På møtet vil Statnett presentere Konseptvalgsutredningen, DNV GL vil presentere den eksterne kvalitetssikringen og departementet vil redegjøre for prosessen videre. I tillegg vil det bli anledning for øvrige deltagere til å holde innlegg og det vil for øvrig være adgang til å stille spørsmål.

Det vil bli servert lunsj til påmeldte deltakere. Departementet ber også om at deltakere som ønsker å holde forberedte innlegg informerer om det på forhånd.

Påmelding skjer via e-post til Heidi Lundberg: hel@oed.dep.no innen 17. november 2015.

Vennligst gi beskjed i e-posten om antall deltagere og om det ønskes å holde innlegg.