Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Invitasjon til møte om FNs barnekomite sine anbefalinger til Norge

I 2016 leverte Norge sin siste rapport om hvordan FNs barnekonvensjon blir gjennomført i Norge til FNs barnekomite. FNs barnekomite skal følge med på hvordan Norge og andre land gir barn de rettighetene de har krav på.

I juni 2018 gav barnekomiteen sine anbefalinger til Norske myndigheter om hva myndighetene bør gjøre for i enda større grad å oppfylle barnekonvensjonen. Regjeringen arbeider med oppfølging av disse merknadene.

Barne- og familiedepartementet koordinerer arbeidet med barnekonvensjonen. Vi ønsker dialog i oppfølgingen av merknader som Norge har mottatt fra FNs barnekomité.

Vi inviterer derfor sivilt samfunn og andre til et møte om dette tirsdag
7. januar 2020, kl. 12.00-14.00, Akersgata 59, R5, Oslo.

Tema for møtet vil være (med forbehold om mulige justeringer):

  1. Kjennskap til barnekonvensjonen. Spredning, bevisstgjørende arbeid og opplæring
  • Sikre god kjennskap til konvensjonen i skolen
  • Sikre god informasjon om barnekonvensjonen for yrkesgrupper som arbeider for og med barn
  • Sikre at bevisstheten om barns rettigheter økes i politiske organer og i kommunal forvaltning som arbeider med barn
  1. Vold og overgrep mot barn
  • Hvordan beskytte barn og unge for farene de utsettes for på nettet

Det vil være anledning til å holde muntlige forberedte innlegg på inntil to minutter. Det bes oppgitt i påmeldingen om dere ønsker å holde innlegg.

Av hensyn til departementenes sikkerhetsrutiner, må alle som ønsker å delta på møtet melde seg på forhånd. Gyldig legitimasjon må medbringes.

Påmeldingsfrist 16. desember 2019.

Påmelding: Questback

Til toppen