Invitasjon til pressemøte mandag 30. oktober om første landing for F-35

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I november kommer kampflyet F-35 til Norge. Vi inviterer pressen til et informasjonsmøte mandag 30. oktober kl. 1200, for å gi informasjon om kampflyets første landing i Norge og hva som skjer på mottaksseremonien fredag 10. november på Kampflybase Ørland.

Hensikten med møtet er å gi oppdatert informasjon til pressen om første landing og mottaksseremonien, inkludert planlagt fasilitering for pressen.

Sted: Militærhospitalet, Grev Wedels Plass 1, Oslo

Tidspunkt: Mandag 30. oktober kl. 1200 (oppmøte gjerne 10 minutter før)

To orienteringer vil gjennomføres:

  • Programdirektør i Kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet, generalmajor Morten Klever, vil presentere mottaket av F-35 i Norge og planlagt dato for når flyene lander i Norge for første gang.
  • Stabssjef i Luftforsvarsstaben (LST), brigader Aage Longva, vil presentere tentativt program for mottaksseremonien fredag 10. november på Kampflybase Ørland.

Påmelding til Lars.Gjemble@fd.dep.no senest kl. 1000 samme dag. Kommunikasjonsrådgiver Lars Gjemble kan kontaktes på 90973891 om spørsmål til pressemøtet.

Her kan du lese mer informasjon dersom du som journalist ønsker å delta på et av de to arrangementene på Ørland i november (påmelding journalister):

- Første landing (frist påmelding 30. oktober)

- Mottaksseremoni 10. november (frist for påmelding er forlenget til 30. oktober)

 

Se ellers informasjon på forsvaret.no/f-35 og kampfly.no