Priv. til red:

Invitasjon til pressetreff om forbrukslånsmøte

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansminister Siv Jensen, justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara, barne- og likestillings- og forbrukerminister Linda Hofstad Helleland inviterer til forbrukslånsmøte.

Møtet foregår tirsdag 11. desember klokken 08.00 – 09.00 i Finansdepartementet.

Selve møtet er ikke åpent for pressen, men vi inviterer til pressetreff etter møtets slutt klokken 09.00.

Påmelding: presse@fin.dep.no innen mandag 10. desember kl 14:00.

De tre ministrene har sammen et hovedansvar for å sikre et velfungerende forbrukslånsmarked som ivaretar forbrukernes interesser, og som ikke forsterker ubalanser i økonomien ved å stille mange husholdninger i en sårbar posisjon.

 Regjeringen har over lengre tid sett med uro på utviklingen i forbrukslånsmarkedet. Kredittkortlån og andre typer forbrukslån kan være nyttige produkter, men det er en rekke eksempler på at enkeltpersoner får problemer som følge av for store opptak av forbruksgjeld.

 Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å få markedet for forbrukslån til å fungere bedre. Nå ønsker de tre ministrene å høre hvordan bankene som låneytere, og som samfunnsaktører, ivaretar ansvaret de har for å opptre på en samfunnsnyttig og bærekraftig måte.

Inviterte til møtet:
DNB
Bank Norwegian
Santander Consumer Bank
Monobank
Sparebank1
Finans Norge
Finansieringsselskapenes forening
Finans Norge
Finanstilsynet
Forbrukerrådet

Møt opp i god tid, og senest kl 08.45 - husk å ta med legitimasjon.
Velkommen!