Vis hele kalenderen

22.04.2015

  • Inviterer KS til konsultasjonsmøte

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer KS til konsultasjonsmøte.