Inviterer til samarbeid for å få flere på nett

Statssekretær Paul Chaffey inviterer næringslivet til samarbeid for å styrke den digitale kompetansen i samfunnet. Hensikten er at flest mulig innbyggere kan bruke digitale offentlige tjenester og delta på nettet. I går møtte han private tjenesteleverandører til rådslag.

Statssekretær Paul Chaffey møtte representanter fra Microsoft Norge, Lyse Tele, Næringslivets sikkerhetsråd, Komplett, DNB, Elkjøp, Apotek1 og NRK Beta for å diskuterte hvordan den digitale kompetansen i samfunnet kan økes.

- Vi har som mål at alle innbyggere skal kunne bruke offentlige tjenester på nett. Næringslivet sitter med solid kunnskap om brukernes digitale kompetanse, hva som kreves for at de skal ta i bruk digitale løsninger og hvor skoen trykker. Jeg er opptatt av dialog med bransjen om hvordan vi i fellesskap kan styrke den digitale kompetansen i samfunnet, sier statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Gjennom prosjektet Digital deltakelse 2017 tar departementet sikte på å etablere en felles møteplass for næringsliv, frivillige aktører og statlige virksomheter som jobber med å styrke innbyggernes digitale kompetanse. Hensikten er å utveksle kunnskap og erfaringer med kompetansehevende tiltak.

Under møtet kom det frem at utrygghet er en av de viktigste grunnene til at mange i dag ikke velger digitale løsninger. Mangel på brukervennlighet, klart språk og standardisering av løsninger er en annen. Flere aktører driver allerede kompetansestyrkende arbeid i dag, og ser gevinster ved et felles offentlig og privat initiativ på området. 

Til toppen