Norge leder møte om kontroll av kjernefysisk nedrustning

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksminister Børge Brende åpner i Oslo i dag det andre plenumsmøtet i Internasjonalt partnerskap for kontroll av kjernefysisk nedrustning (IPNDV). Forumet ble etablert tidligere i år og er en viktig del av det internasjonale nedrustningsarbeidet.

Utenriksminister Børge Brende åpner det andre plenumsmøtet i Internasjonalt partnerskap for kontroll av kjernefysisk nedrustning. Foto: Rune Bjåstad, UD
Utenriksminister Børge Brende åpner det andre plenumsmøtet i Internasjonalt partnerskap for kontroll av kjernefysisk nedrustning. Foto: Rune Bjåstad, UD

- Vi trenger tiltak som fører til reell nedrustning. Å kunne kontrollere at nedrustningen faktisk finner sted er avgjørende for tilliten til internasjonale nedrustningsavtaler. Det er fortsatt behov for å utvikle nye teknologier og metoder for slik verifikasjon av nedrustning, sier utenriksminister Børge Brende. - Kjernefysisk nedrustning krever deltakelse både fra stater med og uten atomvåpen.

Den viktigste byggesteinen i ikke-spredningsarbeidet er Ikke-spredningsavtalen (NPT). Hovedmålsettingen for IPNDVs arbeid er å finne løsninger som vil gjøre land - både med og uten kjernevåpen - bedre i stand til å overvåke destruksjon av kjernefysiske stridshoder. Norge og Storbritannia har siden 2007 utviklet banebrytende løsninger på feltet. Det norsk-britiske samarbeidet under IPNDV viser at samarbeid om verifikasjon mellom stater med og uten kjernevåpen både er mulig og nødvendig.

Vil sikre fremdrift i kontrollarbeidet

Målet med IPNDV-møtet i Oslo er å sikre fremdriften i det internasjonale kontrollarbeidet. Deltakerne vil blant annet få en innføring i det norsk-britiske initiativet og se på ulike typer teknologier og prosedyrer som blir benyttet. IPNDV skal bidra til økt forståelse for de tekniske utfordringene knyttet til verifikasjon av kjernefysisk nedrustning og fremme samarbeid om å løse disse oppgavene. Løsningene skal både ivareta hensynet til åpenhet og innsyn, og behovene som kjernevåpenmaktene har til å skjerme høyt gradert informasjon.

- Verifikasjon er et område hvor vi kan oppnå konkrete framskritt for kjernefysisk nedrustning. Dette er et teknisk komplisert område som krever høy kompetanse. Forskning og utvikling av nye teknologier og metoder er avgjørende faktorer for å lykkes med verifikasjon. Her har Norge unik erfaring som vi kan dele med andre, sier utenriksministeren.

IPNDV er et samarbeid mellom 27 land og EU, og støttes av tenketanken Nuclear Threat Initiative (NTI). Alle de fem kjernevåpenstatene som er forpliktet av NPT, deltar på møtet, og USAs delegasjon ledes av Assistant Secretary Frank Rose fra det amerikanske utenriksdepartementet.