Historisk arkiv

Irak. Olje for mat-programmet. Norges rolle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

I 2003 ble det satt i gang en omfattende gransking av Olje-for-mat programmet, som også vurderte Iraks praksis med ulovlige avgifter på humanitære kontrakter. Granskingsrapporten inneholdt ikke kritikk av Norges håndtering av formannskapet i Sanksjonskomitéen. (22.08.06)

Pressemelding

Nr.: 108/06
Dato: 22.08.06

Irak. Olje for mat-programmet. Norges rolle

Utenriksdepartementet viser til oppslag i Sveriges Radio vedrørende spørsmålet om Olje-for mat-programmet og ulovlige avgifter.

Norge var medlem av FNs sikkerhetsråd i perioden 2001-2002 og hadde da formannskapet i Sanksjonskomitéen for Irak. I Sveriges Radio hevdes det at Norge og en rekke andre land i Sikkerhetsrådet var kjent med Iraks praksis med ulovlige avgifter, men at Norge unnlot å ta dette opp i Sanksjonskomitéen.

Norske myndigheter antar at oppslaget dreier seg om ulovlige avgifter på humanitære kontrakter for varer inn til Irak under Olje-for-mat programmet. Norge var kjent med påstandene men det forelå ingen konkrete bevis. Ingen lands myndigheter kom til Sanksjonskomitéen med konkrete opplysninger om egne lands selskaper. Det var derfor ikke grunnlag for å foreta en nærmere behandling av dette spørsmålet, som ville forutsette enstemmighet i Sanksjonskomitéen.

Etter regimeskiftet i Irak i 2003 ble det satt i gang en omfattende gransking av Olje-for-mat programmet, som også vurderte slike spørsmål. Granskingsrapporten inneholder ikke kritikk av Norges håndtering av formannskapet i Sanksjonskomitéen.

Norges fokus og prioriterte oppgave i Sanksjonskomitéen var innrettet mot å reformere sanksjonssystemet for å bedre den irakiske sivilbefolkningens situasjon. Vi lyktes i betydelig grad med en omlegging av Olje-for-mat programmet og fikk blant annet redusert muligheten for omgåelse av sanksjonene.

- Det er ingen grunn til å legge skjul på at den politiske situasjonen i 2001 var fastlåst. Det var ytterst begrensede muligheter til å drøfte konkrete mangler i lys av dype motsetninger mellom faste medlemmer i Sikkerhetsrådet. Likevel arbeidet vi målbevisst for en bred reform av hele systemet, sier daværende formann i Sanksjonskomitéen, ambassadør Ole Peter Kolby.

- Det er for øvrig nasjonale myndigheter som etterforsker brudd på sanksjonsregimet. Vi har ingen grunn til å tro at de få norske firmaene, som på det tidspunktet var involvert i Irak, har betalt ulovlige avgifter til Irak, legger han til.

Til toppen