Historisk viktig avtale om Irans atomprogram

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Jeg ønsker avtalen om Irans atomprogram velkommen. Denne historiske avtalen vil tjene både verdenssamfunnet, Midtøsten og Iran. Den vil også åpne for tettere politisk og økonomisk kontakt med Iran, sier utenriksminister Børge Brende.

Etter mange års omfattende arbeid foreligger nå en avtale som skal sikre at Irans atomprogram kun brukes til fredelige formål.De faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd og Tyskland ble enige om en midlertidig avtale med Iran i april 2015. I dag har partene kommet fram til en endelig avtale.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) vil få en viktig oppgave med å verifisere at Iran følger opp sine forpliktelser i avtalen. Norge har så langt bidratt med over tolv millioner kroner til IAEAs arbeid med den midlertidige avtalen.

- Det er nå viktig at avtalen gjennomføres så effektivt som mulig. Dette er Irans ansvar. Det vil være avgjørende med kontroll av gjennomføring av avtalen, spesielt angående usikkerhet om mulige militære dimensjoner i atomprogrammet. Her vil IAEA spille en avgjørende rolle og Norge vil fortsette å støtte dette viktige kontrollarbeidet, sier Brende.

Norge har fulgt opp alle vedtak fattet av FNs sikkerhetsråd om atomprogrammet. Norge har over flere år ført samme linje som EU og sluttet opp om samtlige restriktive tiltak EU har innført mot Iran.

- Norge er klar til å iverksette lettelser i tråd med eventuelle vedtak fattet av FNs sikkerhetsråd og EU. Inntil videre vil imidlertid sanksjonene mot Iran gjennomføres i tråd med gjeldende nasjonalt regelverk, sier Brende.