Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge støtter overvåkingen av Irans atomprogram

Norge vil støtte IAEAs arbeid med å kontrollere overholdelsen av den foreløpige avtalen mellom Iran og USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU (P5+1) med en million euro i 2015.

- IAEA er en uunnværlig aktør for å hindre spredning av atomvåpen og sikre tryggest mulig bruk av kjerneteknologi til fredelige formål. Beslutningen om å øke støtten til IAEAs overvåkingsarbeid er i tråd med Norges satsning på ikke-spredning av kjernevåpen. Støtten er også et viktig bidrag til de videre forhandlingene om Irans atomprogram, sier utenriksminister Børge Brende.  

I mer enn ett år har det pågått samtaler mellom Iran og P5+1 for å få til en avtale om Irans atomprogram. Formålet er at Iran skal kunne produsere kjernekraft for fredelig bruk og samtidig ha kontrollmekanismer som sikrer at landet ikke bruker kjerneteknologien til militære formål. En midlertidig avtale mellom partene ble nettopp forlenget frem til 30. juni 2015. Den midlertidige avtalen innebærer at noen av sanksjonene er suspendert mot at Iran begrenser sin anrikning og lagring av uran. 

Ekstraordinært styremøte

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA har oppdraget med å kontrollere at Iran oppfyller sine forpliktelser etter den midlertidige avtalen. Også i en endelig avtale vil IAEAs inspektører måtte spille en sentral rolle. Det omfattende inspeksjonsarbeidet i Iran har medført store kostnader som må dekkes ved frivillige bidrag fra medlemsstatene, herunder Norge. Den siste forlengelsen av avtalen medfører nye kostnader.  

Det norske bidraget ble annonsert på det ekstraordinære styremøte i IAEA 11. desember. Norge har i 2014 støttet IAEAs overvåking av Iran med 3,65 millioner kroner. Dette bidraget økes til en million euro for 2015. Det norske bidraget er så langt det største frivillige bidraget til IAEAs program.

Til toppen