Protesterer mot mulig henrettelse av mindreårig

Norge er sterkt bekymret over meldinger om at Salar Shadizadi fra Iran, som ble dømt til døden som 15-åring, skal bli henrettet i nær fremtid. - Folkeretten fastslår med all tydelighet at barn som er under 18 år når de begår lovbrudd ikke skal bli dømt til døden, sier utenriksminister Børge Brende.

Salar Shadizadi ble dømt til døden for drap i 2007.

- Iran har ratifisert både FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og barnekonvensjonen, som forbyr henrettelse av mindreårige. Jeg oppfordrer derfor Iran til å stanse den planlagte henrettelsen og foreta en ny juridisk gjennomgang av straffeutmålingen, sier utenriksministeren.

Han har bedt ambassaden ta opp saken med myndighetene i Iran så snart det lar seg gjøre. Norge har gjentatte ganger uttrykt sterk avstand fra den omfattende praktiseringen av dødsstraff i Iran og henrettelser av mindreårige spesielt. Dødsstraff ble nylig tatt opp da Irans visepresident Massoumeh Ebtekar møtte statsminister Erna Solberg i Oslo i juni, og det var tema da Brende var i Iran i november i fjor. Regjeringen, i likhet med FN og en rekke andre land, er svært bekymret over den generelle menneskerettighetssituasjonen i Iran.

Kampen mot dødsstraff er en av hovedprioriteringene i Norges menneskerettighetspolitikk. Norge tar prinsipiell avstand fra bruk av dødsstraff og arbeider internasjonalt for avskaffelse.

Til toppen