Iselin Nybø er habil i sak om NORCE - Norwegian Research Centre AS

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet slår fast at forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø er habil i forbindelse med behandling av beretning om forvaltningen av statens eierinteresser i NORCE - Norwegian Research Centre AS.

Kunnskapsdepartementet ba 19. juli 2018 lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet vurdere Nybøs habilitet i denne saken. Bakgrunnen var at statsråden selv stilte spørsmål om sin habilitet.

Lovavdelingens konklusjon er at Nybø er habil. Lovavdelingens vurdering er at det er ryddig å opplyse særskilt i beretningen til Riksrevisjonen at statsråden har hatt styreverv i selskapet i deler av perioden rapporten omfatter.

Staten ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Stiftelsen Universitetsforskning Bergen eier NORCE.

Iselin Nybø var styremedlem i NORCE i perioden fra 10. oktober 2017 og frem til hun ble utnevnt til statsråd 17. januar 2018.

Til toppen