Vil starte arbeid med revidert forvaltningsplan

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft sier det er uproblematisk at stortingsflertallet ber om revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

– Dette arbeidet skal vi uansett starte nå og det har jeg også varslet flere ganger tidligere, sier hun.

Et flertall på Stortinget har i dag vedtatt ikke å behandle stortingsmeldingen om "Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten". De ber regjeringen lage en ny melding med revidering av forvaltningsplanen.

 - Stortinget har tidligere bedt om en oppdatering av iskanten i denne stortingsperioden og om en revidering i neste stortingsperiode. Vi har laget en stortingsmelding med et godt faglig fundament, men jeg tar til etterretning at Stortinget ikke ønsker å behandle den.

Hun sier videre at regjeringen vil jobbe med en revidering av forvaltningsplanen i 2020. Den vil bygge på en helhetlig prosess med bred faglig forankring gjennom Faglig forum.

- For meg er det viktig å gi Stortinget oppdatert kunnskap om beregninger av iskanten, og derfor fikk de denne meldingen til behandling i vår.  Vi har beholdt samme definisjon som tidligere, men brukt oppdaterte tall som strekker seg fra 1985 til 2014. Dette er en beregning som er gjort av Norsk Polarinstitutt, sier Sundtoft.

Stortinget har tidligere sluttet seg til Stortingsmelding 10 (2010–2011) (oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet) og stortingsmelding 41 (2012–2013) (åpning av Barentshavet sørøst).

- Det at Stortinget sender saken tilbake endrer ikke det faktiske forhold at isen i Barentshavet har trukket seg nordover, sier Sundtoft.

Til toppen