Historisk arkiv

Island trekker seg fra samarbeid med Norge om kjøp av redningshelikoptre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Islandske myndigheter har besluttet å avslutte samarbeidet om kjøp av redningshelikoptre som følge av store restriksjoner i de offentlige utgifter på Island. Nye redningshelikoptre medfører store investeringsbehov som den islandske regjeringen ikke kan garantere for i de nærmeste årene.

Islandske myndigheter har besluttet å avslutte samarbeidet om kjøp av redningshelikoptre som følge av store restriksjoner i de offentlige utgifter på Island.  Nye redningshelikoptre medfører store investeringsbehov som den islandske regjeringen ikke kan garantere for i de nærmeste årene.

Islandske myndigheter vil isteden inngå leieavtale av to helikoptre i tillegg til det som Island allerede er i besittelse av for å sikre at tre redningshelikoptre er tilgjengelige for den islandske kystvakten.

30. november 2007 undertegnet den norske og den islandske justisministeren en samarbeidsavtale om kjøp av nye langtrekkende redningshelikoptre for Island. Fra avtalen ble undertegnet har de to land sammen forberedt kjøp av ett nytt redningshelikopter til Island med beregnet levering i 2018-2020, og med opsjon for ytterligere to.

Samarbeidet mellom Island og Norge har vært oppriktig og godt og norske myndigheter har uttrykt sin forståelse for den stilling Island er i, og den avgjørelsen islandske myndigheter har truffet om å oppheve samarbeidsavtalen. Den islandske innenriksminister har sendt den norske justisministeren et formelt brev hvor samarbeidsavtalen sies opp. Det er ikke ventet at avgjørelsen vil påvirke eller forsinke den norske anskaffelsesprosessen. 

Statsrådene er også enige om at oppheving av dette samarbeidet om kjøp av redningshelikoptre ikke påvirker landenes samarbeidserklæring om sikkerhets- og forsvarsanliggender som ble undertegnet 26. april 2007.

Prosjekt for nye redningshelikoptre