Svar på spørsmål om kontakt angående israelske innreiseregler

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Stine Renate Håheim (Ap) om kontakt med israelske myndigheter om hvordan israelske innreiseregler praktiseres.

Skriftlig spørsmål nr. 807 (2016-2017).
Datert 10.03.2017

Fra representanten Stine Renate Håheim (Ap):
Hvilken kontakt har utenriksministeren hatt med israelske myndigheter om innreiseforbudet, og hva vil norske myndigheter gjøre for å bistå norske borgere som nå vil bli nektet innreise til Israel og de palestinske områdene?

Utenriksministerens svar:
Utenriksdepartementet har løpende kontakt med israelske myndigheter om hvordan israelske innreiseregler praktiseres.

Endringen i den israelske innreiseloven ble publisert i israelsk lovtidend (Reshumot) 14. mars 2017. Den nye bestemmelsen om grunnlag for å nekte innreise for personer som oppmuntrer til økonomisk, kulturell eller akademisk boikott av Israel skaper bekymring, men det er foreløpig ikke klart hvordan lovendringen vil bli iverksatt og hvilke praktiske konsekvenser den vil kunne få for reisende og for norske organisasjoners virksomhet.

Utenriksdepartementet vil følge med på dette, og på samme måte som tidligere ta opp enkeltsaker med israelske myndigheter.

Til toppen