Ja, motta din pensjon med stolthet!

I Dagbladet 13. januar skriver generalsekretæren i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman, et innlegg hvor han imøtegår at pensjoner koster samfunnet dyrt. Han begrunner dette med at pensjon er utsatt lønn.

La meg aller først si at jeg er helt enig i at man skal motta sin pensjon med stolthet. Ingen skal føle skam over å motta opptjent pensjon.

Samtidig kommer vi ikke utenom at andelen eldre øker kraftig, og at vi lever lenger. Det skaper betydelige utfordringer for offentlige finanser i tiårene fremover. Dette ble grundig belyst i regjeringens Perspektivmelding. Og det vil være et hovedtema i den nye Perspektivmeldingen som kommer i løpet av våren.

Hovedstrategiene for å møte en økende andel eldre er todelt:

For det første må vi øke sysselsettingen og jobbe lenger. Pensjonsreformen gir incentiver til at flere skal stå lenger i jobb, og reformen gir gode resultater. Mange jobber nå lenger. Samtidig må vi få sysselsatt flere av dem som har vanskelig for å komme inn i arbeidsmarkedet. For mange blir stående utenfor, særlig blant unge og innvandrere og blant personer med helseutfordringer. Inkludering og integrering skal prege sysselsettingspolitikken.

For det andre må vi få mer ut av ressursene i offentlig sektor. Det skylder vi skattebetalerne. Og det blir helt nødvendig for at vi skal kunne tilby en økende andel eldre den omsorgen de med rette forventer.

Regjeringen svikter ikke på pensjon. Samtidig ønsker vi også en god og verdig omsorg for både eldre og unge, uten sterke økninger i skattene. Da må de offentlige velferdsordningene være bærekraftige. Her må både staten og kommunene være seg sitt ansvar bevisst.