Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ja til reguleringsplan for 100 boliger i Maura tettsted

– Med dette vedtaket sier vi ja til å realisere et boligområde som har vært avklart i kommuneplanen siden 1999. Planen legger til rette for bedre gang- og sykkelveiforbindelse til barnehage, skole og butikker, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent reguleringsplanen for boligområdet Holaker i Maura tettsted. Planen legger til rette for inntil 100 boliger i utkanten av Maura tettsted. Departementet har i sin avgjørelse lagt avgjørende vekt på at området har vært avklart i kommuneplanen siden 1999, og at kommuneplanen må være forutsigbar for både kommunen og for utbyggere.

Maura er ikke en del av Nannestad sentrum/Teigebyen. Den godkjente reguleringsplanen vurderes derfor som en del av de 20 prosent av ny utbygging som kan etableres utenfor Nannestad sentrum/Teigebyen. Som følge av dette må kommunen i den pågående rulleringen av kommuneplanens arealdel vurdere grunnlaget for dimensjonering for nye utbyggingsfelt i Maura. Bakgrunnen for dette er regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus som peker på Nannestad sentrum/Teigebyen som det lokalt prioriterte tettstedet der minst 80 prosent av ny utbygging skal skje.

– Jeg forventer at kommunene følger opp de føringene som ligger i den regionale planen for areal og transport for Akershus. Når kommunen har fått ja til reguleringsplanen for Holaker, bør de samtidig vurdere hvordan dette påvirker annen ny utbygging i Maura, sier Monica Mæland.

Departementets avgjørelse innebærer at fylkesmannens innsigelse ikke er tatt til følge.

Nannestad kommune – innsigelse til detaljregulering B13 Holaker i Maura (PDF)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen