Ja til vindkraft på Fosen og snillfjordområdet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statkraft går sammen med partnerne TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA inn for å bygge det som vil bli Europas største landbaserte vindkraftanlegg på Fosen, Hitra og i Snillfjord. Prosjektet innebærer investeringer på 11 milliarder kroner, og vil produsere om lag 3,4 terrawattimer (TWh) fornybar energi i året når det står ferdig. Dette tilsvarer det årlige forbruket til rundt 170 000 husstander.

- Det er gode nyheter at Statkraft og deres partnere har besluttet å investere i vindkraftprosjektene på Fosen og i snillfjordområdet. Dette er et av de største industriprosjektene i fastlands-Norge. Beslutningen bidrar til økt produksjon av fornybar energi og gir grunnlag for klimavennlig næringsutvikling og arbeidsplasser, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Prosjektet omfatter 278 vindturbiner med en samlet installert effekt på om lag 1000 megawatt (MW), fordelt på vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet nord for Trondheimsfjorden, og vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden. Vindkraftutbyggingen innebærer også nettinvesteringer i området.