Støtter gjenvalg av Jagland

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Regjeringen har besluttet å lansere Thorbjørn Jaglands kandidatur til gjenvalg som generalsekretær for Europarådet, sier utenriksminister Børge Brende.

- Regjeringen har besluttet å lansere Thorbjørn Jaglands kandidatur til gjenvalg som generalsekretær for Europarådet, sier utenriksminister Børge Brende.  

Norge er blant de ti europeiske landene som grunnla Europarådet 5. mai 1949. Europarådet er den eldste av de europeiske samarbeidsorganisasjonene, og har i dag 47 medlemsland. 

- I en tid preget av store utfordringer på vårt eget kontinent spiller Europarådet en helt sentral rolle i arbeidet med å styrke menneskerettigheter, demokrati og rettsstat. Jagland har bidratt til å modernisere Europarådet og til å fremme organisasjonens mandat og arbeid. Europarådet er også blitt en viktig støttespiller for mange medlemsland i deres arbeid med å gjennomføre nødvendige reformer og sikre rettsstaten. Det er viktig at dette arbeidet videreføres, sier utenriksminister Brende.