Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Jakten på tidstyvene i skolen - si din mening!

– For å fjerne tidstyvene i skolen må vi ha førstehåndskunnskap om hvor skoen trykker. Derfor vil vi ha konkrete forslag fra lærere, skoleledere og skoleeiere til tidstyver som bør fjernes – en dugnad for å kutte byråkrati, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Gunn Marit Helgesen, leder i KS.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Gunn Marit Helgesen, leder i KS, vil høre din mening om krav til dokumentasjon og rapportering i skolen. Foto: KD

KS og Kunnskapsdepartementet ønsker nå flere innspill og kommentarer til rapporten om dokumentasjon og rapportering i skolen, som ble lagt frem i desember. Det er også mulig å gi andre innspill uavhengige av forslagene i rapporten.

– Regjeringen og KS vil ha en skole hvor elevene lærer mer. Vi vet at lærerne er nøkkelen til dette. Da må vi sikre at lærere og skoleledere får mer tid til kjerneoppgavene, god ledelse og god undervisning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

– For KS er det viktig å bidra til at lærere og skoleledere gis tillit og rom til sin profesjonelle yrkesutøvelse, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen. 

Både kommunene og fylkeskommunene oppfordres til å bruke rapporten som grunnlag for en kritisk gjennomgang av egen praksis for å redusere omfanget av dokumentasjon og rapportering, men også andre kan komme med innspill og kommentarer.

– Det er viktig at kommunene vurderer sine egne lokale krav og arbeider for forenklinger, men vi ser også at debatten om tidstyver i skolen har skapt engasjement blant lærere. Det viser at denne debatten er viktig. Nå ønsker vi engasjement og innspill fra de som kjenner problemene best, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Færre tidstyver allerede nå

Regjeringen har allerede gjort viktige endringer fra statlig side, og mer er på gang. 

  • Regelverket om elevvurdering skal forenkles og klargjøres. KD har de siste månedene arbeidet intensivt med dette, og forslag om endringer blir sendt på høring denne måneden.  Vi vil blant annet foreslå å oppheve kravet til dokumentering av underveisvurdering, og foreslå å fjerne kravet om å dokumentere fravær hvert halvår. Det betyr mindre papirarbeid for lærerne. 
  • KD vil i tillegg fjerne krav til kartlegging og dokumentasjon av norskferdigheter for elever som tidligere ikke har mottatt norskopplæring. Jeg skjønner godt at lærere har ristet på hodet over dette – det er jo bortkastet tid å kartlegge og dokumentere at noen som aldri har lært norsk ikke kan det. (Forslag om denne lovendringen blir sendt på høring til høsten). 
  • Regjeringen tar vekk de obligatoriske kartleggingsprøvene fra videregående trinn 1. Vi mener det er unødvendig å teste alle elever kun uker etter at de har startet videregående opplæring. Karakterene fra grunnskolen gir et godt bilde av hvilke elever som trenger ekstra hjelp og oppfølging. I stedet blir det opp til skolen om de vil bruke en frivillige læringsstøttende prøve. 
  • KD har bedt Utdanningsdirektoratet gjøre en kritisk gjennomgang av hvordan Grunnskolens Informasjonssystem samler inn data. Nå samles det inn drøyt 1000 opplysninger om hver eneste grunnskole – det er mye viktig informasjon, men vi mener noe av rapportringen kan tas bort eller endres. 
  • KD skal sammen med Utdanningsdirektoratet se på hvordan vi utfører de felles nasjonale tilsynene for å sikre at det ikke medfører unødvendig dokumentasjon.
    Tilsyn er viktig, men vi ser en tendens til at det bes om dokumentasjon på for mye.
Til toppen