Jan Tore Sanner ny kunnskaps- og integreringsminister og Iselin Nybø ny forsknings- og høyere utdanningsminister

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet får to statsråder, og får tilført et nytt fagområde. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) overtar ansvaret for regjeringens integreringsarbeid, som i dag ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Iselin Nybø (V) overtar ansvaret for forskning og høyere utdanning.

IselinNybø

Iselin Nybø (V) overtar ansvaret for forskning og høyere utdanning, inkludert blant annet statlige universiteter og høyskoler, NOKUT og Norges forskningsråd.

 Jan Tore Sanner vil lede arbeidet med barnehage, opplæring, utdanningsstøtte, fagskole og generelle kompetansepolitiske saker. Han får ansvar for blant annet Utdanningsdirektoratet, Kompetanse Norge og Lånekassen. Han vil styre Integreringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet til endringene trer i kraft, og overtar også ansvaret for IMDi.

– Nøkkelen til integrering er utdanning og kvalifisering til arbeidslivet. Jan Tore Sanner har også erfaring og kompetanse som vil komme svært godt med, sier statsminister Erna Solberg. 

Jan Tore Sanner kommer fra Akershus og er født i Bærum i 1965. Han har vært kommunal- og moderniseringsminister siden 2013, nestleder i Høyre siden 2004 og innvalgt på Stortinget fra Akershus siden 1993. Sanner var fast møtende vararepresentant på Stortinget 1989–1990 og leder i Unge Høyre 1990–1994. Sanner var 2. nestleder i Stortingets finanskomité 2005–2013 og Høyres finans- og næringspolitiske talsmann. 

Iselin Nybø blir ny statsråd for forskning- og høyere utdanning. Hun kommer fra Rogaland og er født i 1981. Hun var innvalgt på Stortinget fra Rogaland 2013-2017, og hun var da første nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. I Stortingsvalget 2017 var hun Venstres førstekandidat i Rogaland.

– Dette viktige departementet blir styrket med ytterligere én statsråd, Iselin Nybø, som kommer til å lede vårt arbeid på forskning og høyere utdanning. Dette er en del av arbeidet vårt med omstilling av norsk økonomi, sier statsminister Erna Solberg.

Statssekretærer for kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H)
Kristin Holm Jensen (H)
Rikke Høistad Sjøberg – Fra og med 19. februar 2018
Bjørn Haugstad (H) – Til og med 22. februar 2018 
Atle Simonsen (FrP)

Statssekretær for forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V)
Rebekka Borsch (V)

Politiske rådgivere

Kjartan Almenning (V) er engasjert som politisk rådgiver for forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Maria Kristine Göthner (H) er engasjert som politisk rådgiver for kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Bilde av de nye statsrådene
Fra nøkkeloverrekkelsen i Kunnskapsdepartementet. Iselin Nybø, Jan Tore Sanner og avtroppende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Jeløya-plattformen - Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.