Norge fordømmer bruk av klasevåpen i Jemen

Human Rights Watch melder om funn som tyder på at klasevåpen er brukt under konflikten i Jemen. - Norge fordømmer all bruk av klasevåpen, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge var sentral i forhandlingene som førte til den internasjonale avtalen som forbyr all bruk av klaseammunisjon. Avtalen ble vedtatt i 2008 og har til nå tilslutning fra 116 stater. Verken Jemen eller Saudi-Arabia er blant dem.

- Klaseammunisjon skiller ikke mellom militære mål og sivile. Udetonerte sprenglegemer blir liggende og utgjør en stor fare for barn og øvrig sivilbefolkning. Jeg oppfordrer alle land til å avstå fra å bruke klaseammunisjon og slutte seg til det internasjonale forbudet, sier Brende.

Til toppen