Jernbaneverket foreslår fire tiltak som skal styrke skinnegående godstransport de neste tre årene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Resultatene av regjeringens arbeid for å styrke godstransport på bane synes å være positive. Statistikken viser at det fraktes mer gods enn før, og jeg har merket meg at det meldes om bedre punktlighet for godstogene. Med tiltakspakken fra Jernbaneverket ligger forholdene til rette for å videreføre framgangen på kort sikt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Jernbaneverket har i dag foreslått fire ekstratiltak for å styrke den skinnegående godstransporten i perioden 2016-18:

  • Innføring av en midlertidig kompensasjonsordning: Godsselskapene kompenseres ved driftsavbrudd i jernbanenettet
  • Forbedring av driftssikkerhet og funksjonalitet på Alnabruterminalen i Oslo
  • Utbygging av kapasiteten på Heggstadmoen og nytt spor på Heimdal stasjon i Trondheim
  • Planlegging og bygging av kryssingsspor og andre små tiltak for å øke kapasiteten på jernbanenettet  

Tiltakene er anslått til å koste om lag én milliard kroner alt i alt.

Gir gode effekter på kort sikt
- Forslagene som Jernbaneverket har lagt fram i dag, viser at det er mulig å oppnå gode effekter i løpet av kort tid, uten at det krever enorme ressurser. Næringen har etterspurt en kompensasjonsordning ved driftsavbrudd i jernbanenettet på grunn av feil med infrastrukturen. Å bygge kryssingsspor på viktige godstraseer er et tiltak som også er trukket fram i Sundvolden-erklæringen. Utbyggingen på Heggstadmoen og Heimdal legger til rette for å styrke den skinnegående godstransporten i Trondheimsområdet. Alnabruterminalen er godstransportens svar på Oslo S. Effektiv drift her gir gode ringvirkninger i resten av landet, sier samferdselsministeren.

For flere opplysninger – se:

  • Nettsak på Jernbaneverkets nettsider om ekstra tiltak for å styrke godstransport på bane i perioden 2016-2018