Jobber for bedre pasientrettigheter i EU

Av Andreas Høglund, EU-delegasjonen

Som nasjonal ekspert i Europakommisjonen jobber Martin Rutherfurd med å følge opp EUs regelverk på helseområdet. Regelverket gjelder også Norge gjennom EØS-avtalen.

Martin Rutherfurd jobber som nasjonal ekspert i Europakommisjonen i Brussel
Martin Rutherfurd jobber som nasjonal ekspert i Europakommisjonen i Brussel Foto: Andreas Høglund

Martin Rutherfurd har tidligere arbeidet med helseadministrasjon i Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), en etat under Helsedirektoratet. Siden februar i år har han jobbet som nasjonal ekspert i Europakommisjonens generaldirektorat for helse og mattrygghet (DG SANTE). Han setter pris på det internasjonale og til tider hektiske arbeidslivet i Brussel.

­­­– I Kommisjonen er det et høyt tempo og mange flinke folk fra hele Europa. Man hører italiensk, fransk og svensk, selv om arbeidsspråket er engelsk. Det går fint, selv om noen nyanser kan forsvinne i språkmisforståelser, forteller Martin Rutherfurd.

Pasientrettighetsdirektivet

Helsepolitikken i EU og Norge bestemmes på nasjonalt nivå, men EU jobber med å koordinere og gjøre det lettere å samarbeide over landegrensene om felles utfordringer på helseområdet. Norge samarbeider derfor med EU på helseområdet.

Et eksempel på dette er pasientrettighetsdirektivet som i Norge trådte i kraft 1.mars i år og gjelder i hele EU/EØS-området. Direktivet har til hensikt å forenkle og forbedre helsetjenester på tvers av nasjonale grenser. Blant annet skal det bli lettere å motta sykehusbehandling i et annet land for så å få refundert utgiftene i sitt eget. Rutherfurd jobber med å følge opp direktivet.

– ­ En av DG SANTE’s oppgaver er tilsyn. Jeg jobber med å se til at direktivet blir tatt inn i nasjonale lovverk og senere fulgt opp i praksis, sier han.

Norge har et godt utviklet helsetilbud med kompetanse som er nyttig i EUs arbeid med helseorganisering. Rutherfurd tror dette er en viktig grunn til at nettopp han jobber i generaldirektoratet for helse og mattrygghet.

– For Europakommisjonen er det nyttig å få ulike vinklinger og spredning i hvilke land som er representert. Skandinavia består av godt drevne land, og det er særlig interesse for Norge med våre store avstander og spredd helseinfrastruktur. Hvordan vi har organisert oss er interessant for andre land, forteller han.

Stort utbytte som nasjonal ekspert

Ordningen med nasjonale eksperter gir nordmenn i norsk forvaltning en mulighet til å arbeide i EU-systemet i en begrenset periode på normalt to til fire år. Ordningen øker kompetansen og gir unik erfaring som man tar med seg tilbake til Norge. Dette er noe Rutherfurd har nytte av.

­– Jeg vil få bruk for kompetansen jeg tilegner meg her i Brussel. Det handler om å forstå hvordan det europeiske lovverket fungerer og påvirker medlemsland. Det er også nyttig å se hvordan andre land møter forskjellige utfordringer i helsevesenet.  I tillegg er kontaktnettet man opparbeider seg i Brussel nyttig, avslutter han.

Mer informasjon

Les mer om ordningen med nasjonale eksperter her

Les mer om Norges samarbeid med EU på helseområdet her

Til toppen