Jobber med å få på plass en tilskuddsordning for pakkereisearrangørene

Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med å få på plass en tilskuddsordning for refusjoner av pakkereiser. Lån og tilskudd vil innvilges samtidig, og fristen for søknader er foreløpig forlenget til fredag den 26. juni.

- Pakkereisearrangørene er i en vanskelig situasjon som en konsekvens av smittevernstiltakene i forbindelse med pandemien. Reisevirksomheten er redusert dramatisk. Derfor etablerer vi nå en tilskuddsordning, som skal supplere låneordningen. Tiltakene har to formål: det ene er å bidra til at forbrukerne får sine forskuddsbetalinger tilbake, det andre er å bidra til at flere pakkereisearrangører overlever krisen, og unngår konkurs, sier næringsminister Iselin Nybø.

Departementet arbeider med vilkårene for tilskuddsordningen og for å få den godkjent av ESA. 

Både lån og tilskudd søkes via Innovasjon Norges søknadsportal. Nærmere informasjon finnes på Innovasjon Norges hjemmesider.

Søknadsfristen for låneordningen blir foreløpig forlenget til 26. juni 2020.

Departementet oppfordrer pakkereisearrangørene om å sende inn lånesøknader til Innovasjon Norge https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/finansiering-av-reiselivsaktiviteter/lan-og-tilskudd-til-naringsdrivende-som-selger-eller-formidler-pakkereiser/ slik at søknadsbehandlingen kan begynne.  

Hva er gjort så langt for pakkereisearrangørbransjen?

  • Pakkereisearrangørene er pålagt i pakkereiseloven å refundere de reisendes innbetalinger hvis pakkereisen blir kansellert som en følge av corona-krisen.
  • Stortinget har vedtatt en låneordning og en tilskuddsordning for pakkereisearrangørene som er lagt til Innovasjon Norge, for å hjelpe pakkereisearrangørene å betale kundene tilbake.
  • Låneordningen er på 1,5 mrd. kroner, og tilskuddsordningen på 0,5 mrd. kroner, og skal til sammen dekke opp til 80 % av totale refusjoner i perioden.
  • Ordningen er ikke ferdig utarbeidet, men det jobbes så raskt som mulig med å spesifisere vilkår, regelverk osv. slik at ordningen kan bli godkjent i ESA.
  • Låneordningen vil bli videreført, og totalt vil hver pakkereisearrangør kunne motta tilskudd og lån på til sammen 80 % av totale refusjoner, for reiser som skulle funnet sted mellom den 14. mars til 14. juni.