Norsk støtte til jobbskaping i utviklingsland

- Jobbmuligheter og gode rammer for næringsvirksomhet er en nødvendig betingelse for bærekraftig utvikling. Norge bidrar nå med 70 millioner kroner gjennom Verdensbanken til et fond for jobbskaping i utviklingsland, sier utenriksminister Børge Brende.

Hensikten med fondet er særlig å styrke yrkesopplæring og satse på unge entreprenører. Kvinner og land rammet av konflikt vil bli prioritert. Satsingen skjer i nært samarbeid med privat sektor. 

- Ni av ti arbeidsplasser i fattige land er i private bedrifter. Det er også der de fleste av fremtidens jobber vil komme. Men for å få jobb må man ha riktig kompetanse. Derfor er yrkesopplæring og entreprenørskap så viktig, både i utviklingsland og andre steder, sier utenriksminister Børge Brende. 

Verdensbanken anslår at det vil være behov for å etablere mer enn tre millioner nye arbeidsplasser hver måned de neste 15 årene. Verdensbanken er allerede engasjert i dette arbeidet, blant annet gjennom å gi råd til hva offentlig sektor i utviklingsland kan gjøre for å legge til rette for privat jobbskaping. 

- Det nye fondet vil legge stor vekt på å møte behovene til privat sektor, koblet med utdanning og støtte til unge entreprenører. Privat sektor skaper arbeidsplasser, genererer skatteinntekter og velferd. Likevel er privat sektor blitt undervurdert som kraft i utviklingspolitikken. Dette vil vi snu på. Privat næringsliv må bli en enda sterkere motor i kampen mot fattigdom, sier Brende

Til toppen