Forsvarsministeren besøker Joint Viking

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøker 15.-16. mars øvelsen Joint Viking i Finnmark.

Joint Viking
Heimevernet under øvelse Joint Viking 2015 Foto: Per Yngve Birkely/ HV/Forsvarets mediesenter

Forsvarsministeren vil blant annet møte øvingsledelsen og øvende avdelinger fra Hæren, Luftforsvaret, Heimevernet og Forsvarets spesialstyrker.

- Forsvaret skal forsvare hele landet. For å løse den oppgaven må Forsvaret også øve over hele landet. Ved å samle styrker fra alle forsvarsgrener, og dessuten øve på forflytning og logistikk, styrker Forsvaret sin operative evne. Jeg ser frem til å møte soldater og offiserer ute i felt, og se hvordan de møter utfordringene i Finnmark, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Priv. til red:
Media inviteres til å møte forsvarsministeren når hun besøker øvelsen søndag 15. mars.
Nøyaktig tid og sted vil bli bekreftet til de som melder seg på til pressesenteret for Joint Viking.

Påmelding til pressesenteret til Joint Viking:
Major Vegard Finberg, telefon 95 30 36 36 eller vfi@fd.dep.no

Pressekontakt for forsvarsministeren:
Marita I. Wangberg, telefon 905 123 19.

Fakta om øvelsen:
Joint Viking er en vinterøvelse som gjennomføres i Finnmark i mars 2015. I overkant av 5000 personell fra Sjøforsvaret, Hæren, Luftforsvaret, Forsvarets spesialstyrker, Heimevernet, Forsvarets operative hovedkvarter, Forsvarets logistikkorganisasjon, Cyberforsvaret og Forsvarets sanitet vil delta på øvelsen.

Øvelsen har til hensikt å øke Forsvarets evne til styrkeoppbygging og forflytning over lengre avstander. I tillegg vil det bli øvd på å bedre informasjonsflyten mellom avdelingene, nivåene og forsvarsgrenene.

Les mer om øvelsen her: http://forsvaret.no/jointviking
Bilder fra øvelsen kan hentes her: http://forsvaret.no/mediearkiv

Til toppen