Historisk arkiv

Jordbruk: Nær selvforsynt med matkorn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: I løpet av de siste 20 årene har andelen norskprodusert matkorn økt sterkt. Bedre kvalitet på såkorn, lengre vekstperiode og større areal til dyrking av hvete er noen av de viktigste årsakene til den høye selvforsyningsgraden.

Jordbruk: I løpet av de siste 20 årene har andelen norskprodusert matkorn økt sterkt. Bedre kvalitet på såkorn, lengre vekstperiode og større areal til dyrking av hvete er noen av de viktigste årsakene til den høye selvforsyningsgraden. 

Den største veksten hadde vi fra 1996 og frem til 2004, hvor andelen norskprodusert korn gikk opp fra 50 til 75 prosent, deretter har andelen holdt seg stabilt på dette nivået.

Hvete viktigst
Årlig benyttes nærmere 400 000 tonn korn til mat i Norge. Det viktigste matkornet er hvete, etterfulgt av rug, havre og bygg. Totalforbruket av hvete var i 2007 på 323 623 tonn og av dette var 74 prosent produsert i Norge. For rug er andelen noe mindre; 60 prosent av det norske forbruket, dvs. ca 30 000 tonn, er produsert i Norge. Vi er 100 prosent selvforsynt på havre og bygg, disse to kornsortene utgjør ca. 24 000 tonn av det samlede matkornforbruket i Norge.

Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). SLF er fagmyndigheten som sikrer en enhetlig forvaltning av virkemidler i hele landet og gjennom hele verdikjeden.

Jordbruk: I løpet av de siste 20 årene har andelen norskprodusert matkorn økt sterkt.

Til toppen