Historisk arkiv

Jordbruk: Oppland det største stølsfylket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruk: Fylkesmannen i Oppland har i 2008 fordelt 720.000 kroner på 11 stølsprosjekt i fylket. Oppland er med sine 470 aktivt drivne stølar fordelt på 23 av totalt 26 kommunar det desidert største stølsfylket i landet.

Jordbruk: Fylkesmannen i Oppland har i 2008 fordelt 720.000 kroner på 11 stølsprosjekt i fylket. Oppland er med sine 470 aktivt drivne stølar fordelt på 23 av totalt 26 kommunar det desidert største stølsfylket i landet.

Flere av prosjektene som har fått tilskudd omhandler etablering eller videreutvikling av mat- og reiselivstilbud på stølen.
 
Jordbruk: Fylkesmannen i Oppland har i 2008 fordelt 720.000 kroner på 11 stølsprosjekt i fylket.