Jordbruket har lagt fram krav i tilleggsforhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg har i dag lagt fram sitt krav i tilleggsforhandlingene som har grunnlag i Hoved­avtalens §2-4.

Den sier at:

«Partene kan kreve forhandlinger om endringer i en løpende jordbruksavtale når viktige forutsetninger for denne er blitt forandret vesentlig. Partene kan også kreve forhandlinger om tillegg til en løpende jordbruksavtale når uforutsette forhold oppstår.»

Budsjettnemnda for jordbruket la fram tallgrunnlag tirsdag 7. september, etter at partene hadde bedt om en vurdering av kostnadsveksten som følge av ekstraordinær prisvekst for gjødsel og bygningsmaterialer. Nemnda understreker at anslagene er usikre.

Jordbruket krever at den ekstraordinære kostnadsveksten Budsjettnemnda anslår for gjødsel og bygningsmaterialer kompenseres med 754 mill. kroner i tilleggs­forhandlingene, og legger til grunn at hele kompensasjonen finansieres med budsjettoverføringer.

– Staten har mottatt kravet og vil gå igjennom det før vi gir Jordbrukets forhandlingsutvalg en tilbakemelding, sier statens forhandlings­leder Viil Søyland.