Kravet til årets jordbruksforhandlinger overleveres

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norges Bondelag legger fram jordbrukets krav for årets jordbruksforhandlinger.

Nett-tv Kravet til årets jordbruksforhandlinger overleveres

Se sendingen her

Se sendingen her

Tid: onsdag 26. april kl. 11.00
Sted: Landbruks- og matdepartementet i R6, Teatergata 9

Statens forhandlingsleder, Viil Søyland, vil være til stede og tilgjengelig for kommentar.

Det er lagt opp til følgende timeplan for forhandlingene videre:
5. mai: Landbruks- og matdepartementet legger fram statens tilbud
16. mai: Forhandlingene avsluttes

Strømming:
Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.