Jordbruksforhandlingene 2017: Jordbrukets krav

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag har i dag overlevert sitt krav til staten.

– Jordbruket karakteriserer sitt krav som ambisiøst, og det er jeg enig i, sier statens forhandlingsleder Leif Forsell. – Inntekstveksten i jordbruket har de siste tre årene vært dobbelt så høy som for andre grupper. I prosent ligger jordbrukets krav i år langt over de tilleggene andre grupper i samfunnet kan regne med å få. Jordbruket forutsetter også at det aller meste av inntektsøkningen til bøndene skal finansieres med offentlige tilskudd, og ikke tas ut gjennom økte priser i markedet.  Det er derfor et krevende utgangspunkt for årets jordbruksforhandlinger, understreker Forsell.

– En så sterk stimulering som ligger i jordbrukets krav kan gi overproduksjon som i sin tur gir lavere prisene til bøndene. I sin behandling av Jordbruksmeldingen og inntektsmålet for jordbruket, konkluderer Stortinget med at god markedstilpassing og produktivitetsutvikling vil være en forutsetning for inntektsdannelsen, påpeker statens forhandlingsleder Leif Forsell. 

Staten skal etter planen legge fram sitt tilbud fredag den 5. mai. Forhandlingene skal være avsluttet mandag 15. mai. 

Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, til høyre, mottok i dag kravdokumentet fra jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og leder Merete Furuberg i Norsk Bonde og Småbrukarlag.
Statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell, til høyre, mottok i dag kravdokumentet fra jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og leder Merete Furuberg i Norsk Bonde og Småbrukarlag. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen