Jordbruksforhandlingene: Krav fra næringen

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil legge fram sitt krav i årets jordbruksforhandlinger fredag 25. april kl 11.00

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil legge fram sitt krav i årets jordbruksforhandlinger fredag 25. april kl 11.00. 

Sted: Teatergt 9 (R6)
Tid:    Fredag 25. april.

Det vil være anledning til å fotografere ved selve overrekkelsen kl 11.00.

Pressekonferanse med presentasjon av kravet kl 12.00.

Staten vil legge fram sitt tilbud tirsdag 6. mai.

Forhandlingene skal være avsluttet innen 17. mai.

Traktor på åker

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil legge fram sitt krav i årets jordbruksforhandlinger fredag 25. april kl 11.00.(Foto: ©Jan Djenner/Samfoto)

 

Til toppen